Сийрат

Abul-Mu'iyn An-Nasafiyning kalom ilmi rivojida tutgan o‘rni

Abu Mu'in an-Nasafiy kalom ilmi rivojiga beqiyos hissa qo‘shganlar. Avvalo kalom ilmi nimaligi bilan tanishsak, “Kalom – islom ilohiyotining ilmi hisoblanib, XII-asrda paydo bo‘lgan. Kalom tarafdorlari mutakallimlar deb ataladi. Ushbu ilm turli diniy-siyosiy guruhlar, misol uchun, xorijiylar, qadariylar, jabariylar, murjiiylar kabilar paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bahslar natijasida vujudga keldi va tarqaldi.

RASULULLOH KAMTAR VA TAVOZU'LI EDILAR

Hazrati Payg‘ambar Muhammad alayhissalom o‘zlari ulug‘ nasab sohibi bo‘lsalar ham, Dunyoning yaralishiga sababchi inson bo‘lsalarda, barcha payg‘ambarlarning imomi va komil nubuvvatu-risolat sohibi bo‘lishlariga qaramay kamtar, hokisor va o‘ta tavozu'li edilar. Zero bunday zot bo‘lishlarini Alloh taoloning o‘zi iroda etib Rasulullohni shunday tarbiya qildi.

PAYG‘AMBARIMIZNING SO‘ZLASHDAGI XULQLARI

Alloh taola suyukli Payg‘ambari, habibimiz Muhammad sollollohu alayhi va sallamni olamlarga rahmat qilib yuborish bilan birga, u Zotni barcha insonlar uchun namuna va o‘rnak oladigan komil inson qilib yubordi.  Alloh Rasulullohni xulqlarini go‘zal va oliy qildi. Bu haqda “Qalam” surasida: “Va albatta, sen ulkan xulqdasan”, degan xitob bilan Alloh taolo o‘zining mahbub Payg‘ambarining naqadar chiroyli axloq egasi ekanliklarini ta'kidladi.